ต้นไม้ประจำพระองค์

ราชพฤกษ์

Golden Shower

รวงผึ้ง

Yellow Star

มหาพรหมราชินี

Mitrephora Sirikitiae

จำปีสิรินธร

Champi Sirindhorn